CSHB
CSHB
扁平线一体成型电感

磁屏蔽结构,抗电磁干扰(EMI)性能强。

一体成型结构,超低蜂鸣噪音。

低损耗,高效率,应用频率宽。

轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。

低损耗合金粉末压铸,低阻抗,寄生电容小。

工作温度:-40℃ ~ +125℃ (包含线圈发热)。

包含系列

产品系列

电感值(μH)

饱和电流(A)

温升电流(A)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

CSHB0410
CSHB0410
CSHB0410
CSHB0410
CSHB0410
CSHB0410
CSHB0410
查看该系列
CSHB0412
CSHB0412
CSHB0412
CSHB0412
CSHB0412
CSHB0412
CSHB0412
查看该系列
CSHB0412R
CSHB0412R
CSHB0412R
CSHB0412R
CSHB0412R
CSHB0412R
CSHB0412R
查看该系列
CSHB0415
CSHB0415
CSHB0415
CSHB0415
CSHB0415
CSHB0415
CSHB0415
查看该系列
CSHB0415R
CSHB0415R
CSHB0415R
CSHB0415R
CSHB0415R
CSHB0415R
CSHB0415R
查看该系列
CSHB0421
CSHB0421
CSHB0421
CSHB0421
CSHB0421
CSHB0421
CSHB0421
查看该系列
CSHB0421R
CSHB0421R
CSHB0421R
CSHB0421R
CSHB0421R
CSHB0421R
CSHB0421R
查看该系列
CSHB0430R
CSHB0430R
CSHB0430R
CSHB0430R
CSHB0430R
CSHB0430R
CSHB0430R
查看该系列
CSHB0515
CSHB0515
CSHB0515
CSHB0515
CSHB0515
CSHB0515
CSHB0515
查看该系列
CSHB0515R
CSHB0515R
CSHB0515R
CSHB0515R
CSHB0515R
CSHB0515R
CSHB0515R
查看该系列