CSAC
CSAC
一体成型电感

磁屏蔽结构,抗电磁干扰(EMI)性能强。

一体成型结构,超低蜂鸣噪音。

低损耗,高效率,应用频率宽。

轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。

低损耗合金粉末压铸,低阻抗,寄生电容小。

工作温度:-40℃ ~ +125℃ (包含线圈发热)。

包含系列

产品系列

电感值(μH)

饱和电流(A)

温升电流(A)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

CSAC0420
CSAC0420
CSAC0420
CSAC0420
CSAC0420
CSAC0420
CSAC0420
查看该系列
CSAC0518
CSAC0518
CSAC0518
CSAC0518
CSAC0518
CSAC0518
CSAC0518
查看该系列
CSAC0530
CSAC0530
CSAC0530
CSAC0530
CSAC0530
CSAC0530
CSAC0530
查看该系列
CSAC0718
CSAC0718
CSAC0718
CSAC0718
CSAC0718
CSAC0718
CSAC0718
查看该系列
CSAC0724
CSAC0724
CSAC0724
CSAC0724
CSAC0724
CSAC0724
CSAC0724
查看该系列
CSAC0730
CSAC0730
CSAC0730
CSAC0730
CSAC0730
CSAC0730
CSAC0730
查看该系列
CSAC0740
CSAC0740
CSAC0740
CSAC0740
CSAC0740
CSAC0740
CSAC0740
查看该系列
CSAC0750
CSAC0750
CSAC0750
CSAC0750
CSAC0750
CSAC0750
CSAC0750
查看该系列
CSAC1030
CSAC1030
CSAC1030
CSAC1030
CSAC1030
CSAC1030
CSAC1030
查看该系列
CSAC1040
CSAC1040
CSAC1040
CSAC1040
CSAC1040
CSAC1040
CSAC1040
查看该系列