CSAD
CSAD
一体成型数字功放电感

磁屏蔽结构,抗电磁干扰(EMI)性能强。

一体成型结构,超低蜂鸣噪音。

低损耗,高效率,应用频率宽。

轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。

低损耗合金粉末压铸,低阻抗,寄生电容小。

工作温度:-40℃ ~ +125℃ (包含线圈发热)。

包含系列

产品系列

电感值(μH)

饱和电流(A)

温升电流(A)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

CSAD0660
CSAD0660
CSAD0660
CSAD0660
CSAD0660
CSAD0660
CSAD0660
查看该系列
CSAD0880
CSAD0880
CSAD0880
CSAD0880
CSAD0880
CSAD0880
CSAD0880
查看该系列
CSAD1010
CSAD1010
CSAD1010
CSAD1010
CSAD1010
CSAD1010
CSAD1010
查看该系列