CSTB
CSTB
小尺寸一体成型电感

磁屏蔽结构:抗电磁干扰(EMI)性能强。

一体成型结构,超低蜂鸣噪音。

低损耗,高效率,应用频率宽。

轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。

低损耗合金粉末压铸:低阻抗,寄生电容小。

工作温度:-40℃ ~ +125℃ (包含线圈发热)。

包含系列

产品系列

电感值(μH)

饱和电流(A)

温升电流(A)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

CSHB201610
CSHB201610
CSHB201610
CSHB201610
CSHB201610
CSHB201610
CSHB201610
查看该系列
CSHB252010
CSHB252010
CSHB252010
CSHB252010
CSHB252010
CSHB252010
CSHB252010
查看该系列
CSHB252012
CSHB252012
CSHB252012
CSHB252012
CSHB252012
CSHB252012
CSHB252012
查看该系列
CSTB160808
CSTB160808
CSTB160808
CSTB160808
CSTB160808
CSTB160808
CSTB160808
查看该系列
CSTB201208
CSTB201208
CSTB201208
CSTB201208
CSTB201208
CSTB201208
CSTB201208
查看该系列
CSTB201210
CSTB201210
CSTB201210
CSTB201210
CSTB201210
CSTB201210
CSTB201210
查看该系列
CSTB201212
CSTB201212
CSTB201212
CSTB201212
CSTB201212
CSTB201212
CSTB201212
查看该系列
CSTB201610H
CSTB201610H
CSTB201610H
CSTB201610H
CSTB201610H
CSTB201610H
CSTB201610H
查看该系列
CSTB201612V
CSTB201612V
CSTB201612V
CSTB201612V
CSTB201612V
CSTB201612V
CSTB201612V
查看该系列
CSTB252010H
CSTB252010H
CSTB252010H
CSTB252010H
CSTB252010H
CSTB252010H
CSTB252010H
查看该系列