CPAG
CPAG
超级大电流电感

优异的直流偏置能力,可以处理瞬间高峰值电流。

扁平线绕组,实现极低的直流电阻。

电感值、直流偏置特性受温度的影响小。

磁屏蔽结构,抗电磁干扰能力强。

工作温度:-55℃~+155℃ (包含线圈发热) 。

包含系列

产品系列

电感值(μH)

饱和电流(A)

温升电流(A)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

CPAG2222
CPAG2222
CPAG2222
CPAG2222
CPAG2222
CPAG2222
CPAG2222
查看该系列