CPCE
CPCE
超级大电流电感

组立式设计,结构坚固。

高电感值,大电流,低磁损,低阻抗,寄生电容小。

扁平线绕组,实现极低的直流电阻。

温升电流及饱和电流受环境条件影响小。

工作温度:-55℃ ~ +150℃ (包含线圈发热)。

包含系列

产品系列

电感值(μH)

饱和电流(A)

温升电流(A)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

CPCE2624A
CPCE2624A
CPCE2624A
CPCE2624A
CPCE2624A
CPCE2624A
CPCE2624A
查看该系列
CPCE3315A
CPCE3315A
CPCE3315A
CPCE3315A
CPCE3315A
CPCE3315A
CPCE3315A
查看该系列