CPCF
CPCF
超级大电流电感

组立式设计,结构坚固。

高电感值,大电流,低磁损,低阻抗,寄生电容小。

扁平线绕组,实现极低的直流电阻。

温升电流及饱和电流受环境条件影响小。

工作温度:-40℃ ~ +125℃ (包含线圈发热)。

包含系列

产品系列

电感值(μH)

饱和电流(A)

温升电流(A)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

CPCF2012A
CPCF2012A
CPCF2012A
CPCF2012A
CPCF2012A
CPCF2012A
CPCF2012A
查看该系列
CPCF2014A
CPCF2014A
CPCF2014A
CPCF2014A
CPCF2014A
CPCF2014A
CPCF2014A
查看该系列
CPCF2016A
CPCF2016A
CPCF2016A
CPCF2016A
CPCF2016A
CPCF2016A
CPCF2016A
查看该系列
CPCF2017
CPCF2017
CPCF2017
CPCF2017
CPCF2017
CPCF2017
CPCF2017
查看该系列
CPCF2022
CPCF2022
CPCF2022
CPCF2022
CPCF2022
CPCF2022
CPCF2022
查看该系列
CPCF2622
CPCF2622
CPCF2622
CPCF2622
CPCF2622
CPCF2622
CPCF2622
查看该系列
CPCF2626
CPCF2626
CPCF2626
CPCF2626
CPCF2626
CPCF2626
CPCF2626
查看该系列
CPCF2915HA
CPCF2915HA
CPCF2915HA
CPCF2915HA
CPCF2915HA
CPCF2915HA
CPCF2915HA
查看该系列
CPCF2915LA
CPCF2915LA
CPCF2915LA
CPCF2915LA
CPCF2915LA
CPCF2915LA
CPCF2915LA
查看该系列
CPCF2918HA
CPCF2918HA
CPCF2918HA
CPCF2918HA
CPCF2918HA
CPCF2918HA
CPCF2918HA
查看该系列