CPEX
CPEX
超级大电流电感

优异的直流偏置能力,可以处理瞬间高峰值电流。

扁平线绕组,实现极低的直流电阻。

电感值、直流偏置特性受温度的影响小。

磁屏蔽结构,抗电磁干扰能力强。

紧凑型设计,节省PCB安装面积。

工作温度:-55℃~+155℃ (包含线圈发热)。

包含系列

产品系列

电感值(μH)

饱和电流(A)

温升电流(A)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

CPEX2017L
CPEX2017L
CPEX2017L
CPEX2017L
CPEX2017L
CPEX2017L
CPEX2017L
查看该系列
CPEX2017S
CPEX2017S
CPEX2017S
CPEX2017S
CPEX2017S
CPEX2017S
CPEX2017S
查看该系列
CPEX2020A
CPEX2020A
CPEX2020A
CPEX2020A
CPEX2020A
CPEX2020A
CPEX2020A
查看该系列
CPEX2022L
CPEX2022L
CPEX2022L
CPEX2022L
CPEX2022L
CPEX2022L
CPEX2022L
查看该系列
CPEX2022S
CPEX2022S
CPEX2022S
CPEX2022S
CPEX2022S
CPEX2022S
CPEX2022S
查看该系列
CPEX2622H
CPEX2622H
CPEX2622H
CPEX2622H
CPEX2622H
CPEX2622H
CPEX2622H
查看该系列
CPEX2622L
CPEX2622L
CPEX2622L
CPEX2622L
CPEX2622L
CPEX2622L
CPEX2622L
查看该系列
CPEX2622S
CPEX2622S
CPEX2622S
CPEX2622S
CPEX2622S
CPEX2622S
CPEX2622S
查看该系列
CPEX2626H
CPEX2626H
CPEX2626H
CPEX2626H
CPEX2626H
CPEX2626H
CPEX2626H
查看该系列
CPEX2626L
CPEX2626L
CPEX2626L
CPEX2626L
CPEX2626L
CPEX2626L
CPEX2626L
查看该系列