CPRX
CPRX
超级大电流电感

优异的直流偏置能力,可以处理瞬间高峰值电流。

扁平线绕组,实现极低的直流电阻。

电感值、直流偏置特性受温度的影响小。

磁屏蔽结构,抗电磁干扰能力强。

紧凑型设计,节省PCB安装面积。

工作温度:-55℃~+150℃或+155℃ (包含线圈发热)。

包含系列

产品系列

电感值(μH)

饱和电流(A)

温升电流(A)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

CPRX1912H
CPRX1912H
CPRX1912H
CPRX1912H
CPRX1912H
CPRX1912H
CPRX1912H
查看该系列
CPRX1912L
CPRX1912L
CPRX1912L
CPRX1912L
CPRX1912L
CPRX1912L
CPRX1912L
查看该系列
CPRX1912S
CPRX1912S
CPRX1912S
CPRX1912S
CPRX1912S
CPRX1912S
CPRX1912S
查看该系列
CPRX2520H
CPRX2520H
CPRX2520H
CPRX2520H
CPRX2520H
CPRX2520H
CPRX2520H
查看该系列
CPRX2520L
CPRX2520L
CPRX2520L
CPRX2520L
CPRX2520L
CPRX2520L
CPRX2520L
查看该系列
CPRX2520S
CPRX2520S
CPRX2520S
CPRX2520S
CPRX2520S
CPRX2520S
CPRX2520S
查看该系列
CPRX3018HA
CPRX3018HA
CPRX3018HA
CPRX3018HA
CPRX3018HA
CPRX3018HA
CPRX3018HA
查看该系列
CPRX3018LA
CPRX3018LA
CPRX3018LA
CPRX3018LA
CPRX3018LA
CPRX3018LA
CPRX3018LA
查看该系列
CPRX3018SA
CPRX3018SA
CPRX3018SA
CPRX3018SA
CPRX3018SA
CPRX3018SA
CPRX3018SA
查看该系列
CPRX3231L
CPRX3231L
CPRX3231L
CPRX3231L
CPRX3231L
CPRX3231L
CPRX3231L
查看该系列