CSBL
CSBL
紧凑型大电流电感

磁屏蔽结构:抗电磁干扰(EMI)性能强。

扁平线绕组,实现极低的直流电阻。

低损耗,高效率,应用频率宽,适用范围广。

轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。

符合AEC-Q200的标准产品。

工作温度:-50℃ ~ +150℃ (包含线圈发热)。

包含系列

产品系列

电感值(μH)

饱和电流(A)

温升电流(A)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

CSBL0530
CSBL0530
CSBL0530
CSBL0530
CSBL0530
CSBL0530
CSBL0530
查看该系列
CSBL0550
CSBL0550
CSBL0550
CSBL0550
CSBL0550
CSBL0550
CSBL0550
查看该系列
CSBL0630
CSBL0630
CSBL0630
CSBL0630
CSBL0630
CSBL0630
CSBL0630
查看该系列
CSBL0640
CSBL0640
CSBL0640
CSBL0640
CSBL0640
CSBL0640
CSBL0640
查看该系列
CSBL0650
CSBL0650
CSBL0650
CSBL0650
CSBL0650
CSBL0650
CSBL0650
查看该系列
CSBL1030
CSBL1030
CSBL1030
CSBL1030
CSBL1030
CSBL1030
CSBL1030
查看该系列
CSBL1040
CSBL1040
CSBL1040
CSBL1040
CSBL1040
CSBL1040
CSBL1040
查看该系列
CSBL1050
CSBL1050
CSBL1050
CSBL1050
CSBL1050
CSBL1050
CSBL1050
查看该系列
CSBL1060
CSBL1060
CSBL1060
CSBL1060
CSBL1060
CSBL1060
CSBL1060
查看该系列
CSBL1235
CSBL1235
CSBL1235
CSBL1235
CSBL1235
CSBL1235
CSBL1235
查看该系列