CSBX
CSBX
紧凑型大电流电感

磁屏蔽结构:抗电磁干扰(EMI)性能强。

扁平线绕组,实现极低的直流电阻。

低损耗,高效率,应用频率宽,适用范围广。

轻薄型设计,节省空间,适合高密度贴装。

符合AEC-Q200的标准产品。

工作温度:-55℃ ~ +150℃ (包含线圈发热)。

包含系列

产品系列

电感值(μH)

饱和电流(A)

温升电流(A)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

CSBX0630
CSBX0630
CSBX0630
CSBX0630
CSBX0630
CSBX0630
CSBX0630
查看该系列
CSBX0640
CSBX0640
CSBX0640
CSBX0640
CSBX0640
CSBX0640
CSBX0640
查看该系列
CSBX0650
CSBX0650
CSBX0650
CSBX0650
CSBX0650
CSBX0650
CSBX0650
查看该系列
CSBX1030
CSBX1030
CSBX1030
CSBX1030
CSBX1030
CSBX1030
CSBX1030
查看该系列
CSBX1040
CSBX1040
CSBX1040
CSBX1040
CSBX1040
CSBX1040
CSBX1040
查看该系列
CSBX1050
CSBX1050
CSBX1050
CSBX1050
CSBX1050
CSBX1050
CSBX1050
查看该系列
CSBX1060
CSBX1060
CSBX1060
CSBX1060
CSBX1060
CSBX1060
CSBX1060
查看该系列
CSBX1235
CSBX1235
CSBX1235
CSBX1235
CSBX1235
CSBX1235
CSBX1235
查看该系列
CSBX1250
CSBX1250
CSBX1250
CSBX1250
CSBX1250
CSBX1250
CSBX1250
查看该系列
CSBX1265
CSBX1265
CSBX1265
CSBX1265
CSBX1265
CSBX1265
CSBX1265
查看该系列