CSCE
CSCE
超级大电流电感

组立式设计,结构坚固。

小体积,大电流,低磁损,低阻抗,寄生电容小。

磁路闭合,超低蜂鸣噪音。

温升电流及饱和电流受环境条件影响小。

工作温度:-40℃ ~ +125℃ (包含线圈发热)。

包含系列

产品系列

电感值(μH)

饱和电流(A)

温升电流(A)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

CSCE1470
CSCE1470
CSCE1470
CSCE1470
CSCE1470
CSCE1470
CSCE1470
查看该系列
CSCE2212
CSCE2212
CSCE2212
CSCE2212
CSCE2212
CSCE2212
CSCE2212
查看该系列
CSCE2580
CSCE2580
CSCE2580
CSCE2580
CSCE2580
CSCE2580
CSCE2580
查看该系列