CSCIL
CSCIL
紧凑型大电流电感

磁屏蔽结构,抗电磁干扰(EMI)性能强。

组立式设计,结构坚固。

小体积,大电流,低磁损,低阻抗,寄生电容小。

温升电流及饱和电流受环境条件影响小。

工作温度:-40℃ ~ +125℃ (包含线圈发热)。

包含系列

产品系列

电感值(μH)

饱和电流(A)

温升电流(A)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

CSCIL1045
CSCIL1045
CSCIL1045
CSCIL1045
CSCIL1045
CSCIL1045
CSCIL1045
查看该系列
CSCIL1050
CSCIL1050
CSCIL1050
CSCIL1050
CSCIL1050
CSCIL1050
CSCIL1050
查看该系列
CSCIL1056
CSCIL1056
CSCIL1056
CSCIL1056
CSCIL1056
CSCIL1056
CSCIL1056
查看该系列
CSCIL1065
CSCIL1065
CSCIL1065
CSCIL1065
CSCIL1065
CSCIL1065
CSCIL1065
查看该系列
CSCIL1250
CSCIL1250
CSCIL1250
CSCIL1250
CSCIL1250
CSCIL1250
CSCIL1250
查看该系列
CSCIL1256
CSCIL1256
CSCIL1256
CSCIL1256
CSCIL1256
CSCIL1256
CSCIL1256
查看该系列
CSCIL1265
CSCIL1265
CSCIL1265
CSCIL1265
CSCIL1265
CSCIL1265
CSCIL1265
查看该系列
CSCIL1275
CSCIL1275
CSCIL1275
CSCIL1275
CSCIL1275
CSCIL1275
CSCIL1275
查看该系列