CSCM
CSCM
紧凑型大电流电感

磁屏蔽结构,抗电磁干扰(EMI)性能强。

组立式设计,结构坚固。

小体积,大电流,低磁损,低阻抗,寄生电容小。

温升电流及饱和电流受环境条件影响小。

符合AEC-Q200的标准产品。

工作温度:-40℃ ~ +125℃ (包含线圈发热)。

包含系列

产品系列

电感值(μH)

饱和电流(A)

温升电流(A)

长(mm)

宽(mm)

高(mm)

CSCM1250
CSCM1250
CSCM1250
CSCM1250
CSCM1250
CSCM1250
CSCM1250
查看该系列
CSCM1256
CSCM1256
CSCM1256
CSCM1256
CSCM1256
CSCM1256
CSCM1256
查看该系列
CSCM1260
CSCM1260
CSCM1260
CSCM1260
CSCM1260
CSCM1260
CSCM1260
查看该系列
CSCM1265
CSCM1265
CSCM1265
CSCM1265
CSCM1265
CSCM1265
CSCM1265
查看该系列
CSCM1290
CSCM1290
CSCM1290
CSCM1290
CSCM1290
CSCM1290
CSCM1290
查看该系列
CSCM1460
CSCM1460
CSCM1460
CSCM1460
CSCM1460
CSCM1460
CSCM1460
查看该系列
CSCM1480H
CSCM1480H
CSCM1480H
CSCM1480H
CSCM1480H
CSCM1480H
CSCM1480H
查看该系列
CSCM1480L
CSCM1480L
CSCM1480L
CSCM1480L
CSCM1480L
CSCM1480L
CSCM1480L
查看该系列
CSCM1480S
CSCM1480S
CSCM1480S
CSCM1480S
CSCM1480S
CSCM1480S
CSCM1480S
查看该系列